Publisert: 28 desember, 2012 i Uncategorized

Denne bloggen er nå i dvale

Å drive med innovasjon er risikosport, men det finnes ikke en sport det er viktigere for Norge å bli god i!

Innovasjonsdirektøren er opptatt av mennesker som benytter sin innsikt, sin erfaring og sin kreativitet til å få frem nye og verdiskapende løsninger.

Innovasjonsdirektøren er opptatt av at vi har et samfunn som tilrettelegger for og stimulerer skaperglede.

Innovasjonsdirektøren legger til grunn at innovasjon handler om å skape ny verdi. Ikke en ny «ting». Og ny verdi kan skapes innen alle deler av en virksomhets verdikjede. Det kan være en ny vare, en ny tjeneste, en ny prosess, ny anvendelse, ny organisasjonsform, nytt marked, mm.

Men det må være lansert i et marked eller tatt i bruk for å skape økonomiske verdier. En ide kan være kreativ. Den kan ha et innovasjonspotensial. Men skal den bli en innovasjon må lønnsomhetspotensialet realiseres.

Innovasjonsdirektøren vet at denne brede definisjonen av innovasjon er i overenstemmelse med moderne forståelse internasjonalt og i Norge.

Innovasjonsdirektøren er opptatt av dette skjer i alle næringer, i offentlig og privat sektor, i alle typer virksomheter, i vareproduserende og tjenesteytende næringer, og i alle deler av verdikjeden. Enten det er basert på ny kunnskap eller ved at eksisterende kunnskap brukes på nye måter.

Innovasjonsdirektørens blogg skal ta opp disse temaer til diskusjon og refleksjon.

Velkommen. Og lykke til med din nyskaping.

Innovasjonsdirektøren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har forresten <a href=»http://bloggurat.net/minblogg/registrere/76f18df290b51e2257b5af8355140d20d194f738″>presentert bloggen min</a> på Bloggurat.

Jeg har registrert meg på <a href=»http://bloggurat.net/minblogg/registrere/ac3104487875317f7e4929574771d357ce7accd5″>Bloggurat</a>.

Jeg har plassert min blogg i <a href=»http://bloggurat.net/kart/registrere/8374/oslo»>Oslo</a> på <a href=»http://bloggurat.net/kart/»>norske bloggkart</a>!

http://bloggurat.net/kart/registrere/8374/oslo